Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Θέμα: Ακίνητο #Μ-1978 - Μαυράτα, Δημοτική Ενότητα Ελειού Πρόννων

Επικοινωνείτε για το ακίνητο

110.000€

Ισόγεια κατοικία με κήπο επί του επαρχιακού δρόμου στα Μαυράτα

Κωδικός: Μ-1978